Ring oss:
040-611 13 35

Miljöpolicy

Vi Städpoolare arbetar aktivt mot en bättre miljö samt för att minska miljöbelastningar så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vi gör detta genom att:

• jobba med så få kemikalier som möjligt i minsta möjliga mängd.
• alla våra städkemikalier skall vara miljömärkta .
• miljöaspekterna skall beaktas vid samtliga inköp, där vi tittar på hela livscykeln av en produkt eller vara.
• skapa balans mellan miljö och produktion samt iaktta god hushållning
med resurser.

De lagstadgade reglerna runt miljö är naturligtvis den lägsta nivå som är acceptabelt i vårt miljöarbete och vi jobbar hela tiden med att förbättra och höja nivån.

Vi lär oss något nytt varje dag inom ”miljöräddning”.
Vi arbetar enligt miljöcertifiering 14001.

Ledningen och anställda på Städpoolen i södra Sverige AB